Lexx
Створити магазин

Договір оферти

1. Терміни і визначення

1.1. У цьому документі і відносинах Сторін, що з нього випливають або пов'язані з ним, застосовуються такі терміни та визначення:

1.1.1. Сервіс - дозволяє створити сайт (візитку, блог, корпоративний, інтернет-магазин), здійснити формування контенту (опис, графічні, текстові атрибути товарів). Опис можливостей Сервісу за адресою http://lexx.me/

Всі права на Сервіс та на всі елементи в сукупності і окремо, які в неї входять, належать Компанії в повному обсязі. Жодне з положень Договору не може трактуватися як передача (відчуження) виключних прав на Сервіс користувачеві або дозвіл використовувати її не передбаченими даним Договором способами.


1.1.2. Користувач - будь-яка дієздатна фізична або юридична особа, фізична особа-підприємець, яка прийняла умови даного Договору, який користується послугами Сервісу.

1.1.3. Публічна оферта, Оферта - текст цього документу з усіма додатками, змінами і доповненнями до нього, розміщений на інтернет-сайті Сервісу і доступний за адресою: http://lexx.me/p25-dogovor-oferty/

1.1.4. Договір - договір надання інформаційних послуг в електронному вигляді, разом з усіма обов'язковими документами, укладений між Сервісом і Користувачем на умовах цієї Оферти.

1.1.5. Особистий кабінет - персональний закритий розділ інтернет-сайту Сервісу, що надається користувачеві для самостійного замовлення та отримання послуг Сервісу.

1.1.6. Тарифи - прайс-лист Сервісу розташований за адресою https://lexx.me/p25-dogovor-oferty/, який визначає розмір винагороди і функціонал, який надається. Доступний функціонал Сервісу залежить від обраного Тарифу.

1.1.7. Баланс особового рахунку - залишок грошових коштів Користувача, доступний для оплати замовлених послуг Сервісу.

1.1.8. Вартість - вартість підготовки оформлення товару за допомогою сервісу Lexx.me.

1.1.9. Акцепт оферти - повне і беззастережне прийняття оферти шляхом вчинення Користувачем дій, зазначених у цій Оферті, що створює Договір між Користувачем і Сервісом.

2. Предмет договору

2.1. Сервіс "Lexx" відноситься до ФОП Давидчук І. Надає консультаційні послуги, а також послуги з первинної підготовки та обробки описів товарів.

2.2. Всі послуги, що надаються сервісом, доступні для Користувача після авторизації, в особистому кабінеті.

2.3. Доступ до Сервісу Користувачу надається безкоштовно.

2.4. Додаткові послуги: "первинна підготовка" і "прискорена прив'язка" оплачуються окремо згідно з рахунком.

3. Права та обов'язки сторін

3.1. Сервіс зобов'язується:

3.1.1. Забезпечити доступ користувачів до сайту, цілодобово без вихідних днів, за винятком періодів технічного обслуговування.

3.1.2. Надавати послуги, описані в розділі 2, цієї Оферти.

3.1.3. Підтримувати обладнання та програмне забезпечення Сервісу в справному стані, для безперешкодного доступу користувачів до Сервісу.

3.1.4. Здійснювати технічну підтримку користувачів, консультувати користувачів з питань роботи Сервісу.

3.2. Користувач зобов'язується:

3.2.1. Своєчасно оплачувати додаткові послуги Сервісу згідно з виставленими рахунками.

3.2.2. Користуватися послугами сервісу тільки відповідно до умов цього Договору.

3.2.3. Повідомляти адміністрацію Сервісу про всі помічені помилки, збої та інші обставини, які перешкоджають нормальній роботі сервісу.

3.3. Сервіс має право:

3.3.1. Вносити зміни і доповнення до даної оферти.

3.3.2. Анулювати доступ Користувача, в разі грубих порушень цього Договору з його боку.

3.3.3. Змінювати набір послуг, що надаються, а також програмне і апаратне забезпечення Сервісу.

3.4. Користувач має право:

3.4.1. Використовувати послуги сервісу, а також його апаратне і програмне забезпечення способами що не порушують цей Договір.

3.4.2. Відмовитися від виконання цього договору в будь-який момент. Однак, в цьому випадку невикористані кошти на балансі користувача не повертаються.

4. Вартість послуг і порядок розрахунків

4.1. Послуги Сервісу доступні після реєстрації.

4.2. Користувач може поповнити баланс за допомогою електронних платіжних засобів, через особистий кабінет.

4.3. Поповнення балансу - необоротна операція, повернення грошей не здійснюється, гроші з балансу можна використовувати виключно на послуги сервісу.

5. Гарантії та відповідальність сторін

5.1. Сервіс не несе відповідальності за використання Користувачем отриманої інформації.

5.2. Претензійний порядок врегулювання спорів обов'язковий. Всі претензії користувач має право направити на адресу електронної пошти info@tatet.net. Претензія повинна включати конкретний перелік порушень з боку Сервісу, контактні дані користувача. Недотримання форми або змісту претензії тягне недотримання претензійного порядку. Вся інформація, що надійшла, обробляється в найкоротші терміни. Сервіс зобов'язаний відправити користувачеві відповідь на претензію не пізніше 30 (тридцяти) робочих днів з моменту отримання претензії.

6. Акцепт Оферти і укладення Договору

6.1. Договір набуває чинності з моменту здійснення користувачем повного і беззастережного акцепту оферти.

6.2. Акцептом оферти вважається момент поповнення користувачем балансу особистого рахунку.

7. Термін дії, зміна і розірвання Договору

7.1. Договір починає дію з моменту акцепту оферти до моменту закінчення дії підписки користувача.

7.2. Сервіс має право вносити зміни і доповнення до цього договору і оферту в односторонньому порядку. Зміни вступають в силу з моменту опублікування тексту зміненої оферти на інтернет-сайті Сервісу.

8. Форс-мажор

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань за Договором у разі, якщо невиконання зобов'язань стало наслідком дій непереборної сили, а саме: пожежі, повені, землетруси, страйки, війни, несправність обладнання, дій органів державної влади або інших незалежних від Сторін обставин.

8.2. Якщо будь-яка з таких обставин безпосередньо спричинила невиконання зобов'язань в терміни, встановлені Договором, то ці терміни пропорційно продовжуються на час дії відповідних обставин.

8.3. Якщо ці обставини триватимуть більше 1 (одного) календарного місяця, то кожна зі Сторін буде вправі виступити з ініціативою про розірвання Договору в зв'язку з неможливістю його виконання. У разі прийняття Сторонами рішення про розірвання Договору за названою підставою жодна із Сторін не матиме права на відшкодування можливих збитків.

8.4. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про виникнення форс-мажорних обставин, позбавляють Сторону права посилатися на будь-які вищевказані обставини, як на підставу, що звільняє від відповідальності за невиконання зобов'язань.

8.5. Сторони визнають, що неплатоспроможність Сторін не є форс-мажорною обставиною.

9. Інші умови

9.1. Сервіс залишає за собою право на внесення змін в справжню оферту в односторонньому порядку. Всі зміни публікуються на офіційному сайті Сервісу і вступають в силу з моменту опублікування.